ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СЕМЕЕН ХОТЕЛ „КРЕДО”

Уважаеми гости, за да бъде престоят Ви приятен, моля, съобразявайте се с хотелските правила.

1. Гостите на хотела са длъжни:
• Да представят документи за самоличност на рецепцията при пристигане;
• Да заключват стаята и да предават ключа на рецепцията при излизане от хотела;
• Да освободят стаята до 12,00ч. в деня на заминаването си, като предупредят за това на рецепцията
2. Забранени са пеенето, викането, бягането, хазарта и шумните празненства.
3. Забранено е пушенето в хотелските стаи.
4. Пазенето на тишина е задължително между 23.00ч. и 8.00ч. и между 14.00-16.00ч.
5. Посещението на външни хора в стаите е забранено; визити могат да се осъществяват само в общите пространства на хотела. При особени случаи се обръщайте към управата на хотела.
6. Стаите трябва да се пазят чисти и инвентарът да се ползва по предназначение.
7. Забранено е изнасянето на хотелска собственост/одеала, бельо, хавлии и мебели/ от хотела.
8. Всяка повреда или загуба на хотелска собственост се заплаща.
9. Рецепцията не носи отговорност за забравени или откраднати вещи, непредадени на съхранение.
10. Обръщайте се към рецепцията, ако се нуждаете от услуга.